Velkommen til SAIL prosjektet!

Bilde av Kristin Gressberg og Sören Room foran SAIL-logo
Bilde: Prosjektledere i SAIL, Kristin Gressberg og Sören Room
17.oktober 2023

Velkommen til SAIL prosjektet!

I en verden som stadig utvikler seg og endrer seg, er det av største viktighet å sikre at ingen blir ekskludert fra arbeidslivet.

Sårbare grupper, som personer med funksjonshemninger, innvandrere og langtidsarbeidsledige, står overfor spesielle utfordringer når det gjelder arbeidsintegrering. For å adressere disse utfordringene og skape inkluderende arbeidsmiljøer, har forskere over hele verden utforsket ulike modeller, organisasjonsformer, arbeidsmarkedstiltak og metoder.

Sammendraget av forskningen viser at det finnes mange veier mot vellykket arbeidsintegrering for sårbare grupper. Ved å samarbeide på tvers av fagfelt og grenser og bruke smarte tilnærminger, kan vi forbedre arbeidsmiljøet for alle og sikre at alle har muligheten til å delta og bidra til samfunnet. Ved å arbeide sammen kan vi skape en mer inkluderende arbeidsplass.

Vi ser frem til å samarbeide de neste tre årene i SAIL-prosjektet. Bli gjerne med på våre sosiale medier og abonner på vårt nyhetsbrev.

Sören og Kristin
Sören og Kristin

Prosjektledere, SAIL

Andre innlegg
Kategorier
Fakatboks her ?
Hi, jenny Loral
Hi, jenny Loral

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor dolore magna aliqua.

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter