Om sail

SAIL (Samarbeid-Arbeidskvalifisering-Inkludering- Livsmestring) er et interregionalt prosjekt som ledes av Arvika Näringslivscentrum og Høgskolesenteret i Kongsvinger. Målgruppen for prosjektet er unge (18-36 år) som står utenfor arbeidslivet.

SAIL sitt overordnede mål er å samarbeide på tvers av grensen for å bidra til å løse felles utfordringer med unge mennesker som har langvarig utenforskap fra arbeid, utdanning og opplæring. Det unike ved prosjektet er at det i stor grad handler om å utveksle kompetanse og ressurser på tvers av grensa.

Prosjektet tar dermed ikke kun et ståsted som handler om å avdekke utfordringer, det handler også om å se på alle de gode initiativene som finnes på begge sider av grensa i regionen vår. En stor del av prosjektet handler om å lære av hverandre og spille på hverandres kompetanse og ikke minst arbeidsmarked og ressurser. Forskjellige systemer for hvordan vi møter mennesker i sårbare situasjoner gjør at vår region også har et unikt potensiale til å faktisk sammenligne og dra nytte av hverandre.

Fire innsatspunkter

Prosjektet har fire innsatspunkter som inkluderer styrking og utvikling av hjelpemiddelapparatet, tilbud av kurs i mottakerkompetanse for arbeidsgivere og utvikling av et tilbud til unge som står utenfor arbeidslivet. I tillegg skal prosjektet legge til rette for kompetansedeling på tvers av Norge og Sverige. Disse fire innsatspunktene skal i sum hjelpe målgruppen tilbake til en hverdag som de mestrer og dermed kunne delta i arbeidslivet på sine premisser. Prosjektet er et interregionalt samarbeid med kommunene i grenseregionen ARKO (Arvika, Sunne, Torsby og Eda på svensk side og Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes, Sør-Odal og Nord-Odal på norsk side), Årjäng kommun, hjelpemiddelapparatet (NAV, Samordningsförbundet), arbeidsgivere og akademia (Karlstads Universitet og Høgskolen i Innlandet). Prosjektet er finansiert av Interreg Norge-Sverige.

SAIL sine aktiviteter

Dette er interreg

Vi utvikler skreddersydde kompetansekurs for hjelpe/tiltaksapparatet på tvers av grensene. Disse kursene er utformet for å arbeidskvalifisere de som står overfor komplekse utfordringer. Vi samarbeider tett med erfarne aktører for å skape meningsfulle læringsopplevelser.
I partnerskap med Karlstad Universitet, Høgskolen i Innlandet og lokale aktører tilbyr vi kompetanseheving for arbeidsgivere og bedriftsledere i mottakerkompetanse. Målet er å utnytte arbeidskraft utenfor arbeidslivet bedre og skape en inkluderende arbeidskultur.
Vi gir unge mennesker utenfor arbeidslivet muligheten til å utvikle ny kompetanse og kvalifisere seg for arbeidslivet. Gjennom skreddersydde kurs og utdanning, skaper vi broer til en fremtid med flere muligheter.
Vi skaper fysiske møteplasser og digitale kommunikasjonsarenaer for kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser. Nettsiden vår er hjertet i dette initiativet, der vi deler historier, gode praksiser og ideer for å bygge broer mot en inkluderende fremtid.

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Interreg Sverige-Norge er et tosidig samarbeid mellom grensefylker langs den norsk-svenske grensen og i hvert prosjekt vil det alltid være minimum en svensk og en norsk prosjektaktør.

Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune.

Sverige-Norge-programmet er delt inn i to delområder underprogram med styringskomiteer (for hvert delområde):

 • Nordens Grønne Belte
  • består av Jämtlands og Västernorrlands län i Sverige samt Trøndelag fylke i Norge
 • Sentrale Skandinavia
  • består av Värmlands og Dalarnas län og deler av Västra Götalands län i Sverige. I Norge inngår Innlandet fylke og deler av Viken fylkeDu kan lese mer om Interreg-ordningen på programmets hjemmesider.

Klikk for større bilde

PROSJEKTLEDERE FOR SAIL-PROSJEKTET

 Kristin Gressberg
Kristin Gressberg

Prosjektleder, Høgskolesenteret Kongsvinger

Kristin er prosjektleder for SAIL. Hun er utdannet sosionom og har lang erfaring som blant annet jobbspesialist fra NAV. I dag jobber hun på Høgskolesenteret i Kongsvinger.
e-post adresse

kristin.gressberg@inn.no

Telefon

+47 930 40 679

 Sören Room
Sören Room

Prosjektledare, Arvika Näringslivscentrum

Sören er prosjektleder for SAIL og er utdannet yrkesfaglærer med lang erfaring som yrkesfaglærer og arbeidsleder. Han jobber i dag på Arvika Näringslivscentrum.
e-post adresse

soren.room@aanc.se

Telefon

+46 570 74 9206

Styringsgruppe

 • Anna Ryman, arbetsförmedlingen Arvika
 • Jørn-Andrè Stenseth, NAV Kongsvinger
 • Birger Petterson Wiik, Arvika Näringslivscentrum
 • Anders Øverby, Høgskolesenteret i Kongsvinger
 • Anne Huse, Grenseregionen ARKO

Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er ryggraden i SAIL-prosjektet. Deres engasjement er avgjørende og styrker vår evne til å hjelpe unge arbeidsledige og fremme inkludering.

Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er ryggraden i regionens mest betydningsfulle konferanse. Deres engasjement styrker vår evne til å hjelpe unge arbeidsledige og fremme inkludering.

Samarbeidspartnere/Samarbetsparners: Innlandet Fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet, NAV, Arvica Näringslivcentrum, Høgskolesenteret i Kongsvinger, Grenseregionen ARKO, Karlstads Universitet, Årjäng kommun

Prosjektledere/Prosjektledare: Sören og Kristin

Styringsgruppe/styrgrupp:

 • Anna Ryman, arbetsförmedlingen Arvika
 • Jørn-Andrè Stenseth, NAV Kongsvinger
 • Birger Petterson Wiik, Arvika Näringslivscentrum
 • Anders Øverby, Høgskolesenteret i Kongsvinger
 • Anne Huse, Grenseregionen ARKO

Kontakt – epost og telefonnummer til Sören og Kristin

SAIL-Konferansen 2023

Bli med på en inspirerende konferanse Meld deg på i dag