Om sail

SAIL (Samarbete-Arbetskvalificering-Inkludering-Livsmästring) är ett interregg-projekt som leds av Arvika Näringslivscentrum och Høgskolesenteret i Kongsvinger. Målgruppen för projektet är unga (18-36 år) som står utanför arbetslivet.

SAIL’s övergripande mål är att samarbeta över gränserna för att bidra till att lösa gemensamma utmaningar för unga människor som har långvarigt utanförskap från arbete, utbildning och träning. Det unika med projektet är att det i stor utsträckning handlar om att utbyta kompetens och resurser över gränsen.

Projektet tar därför inte bara sikte på att avslöja utmaningar, det handlar också om att titta på alla de bra initiativen som finns på båda sidor om gränsen i vår region. En stor del av projektet handlar om att lära av varandra och dra nytta av varandras kompetens, men framför allt arbetsmarknad och resurser. Olika system för hur vi möter människor i sårbara situationer gör att vår region också har en unik potential att faktiskt jämföra och dra nytta av varandra.

FYRA INNSATSPUNKTER

Projektet har fyra inriktningar som inkluderar stärkande och utvecklande av hjälpmedelsapparaten, erbjudande av kurser i mottagarförmåga för arbetsgivare samt utveckling av ett erbjudande till unga som står utanför arbetslivet. Dessutom kommer projektet att främja kompetensutbyte mellan Norge och Sverige. Dessa fyra inriktningar kommer sammanlagt att hjälpa målgruppen att återgå till en vardag som de kan behärska och därmed delta i arbetslivet på sina egna villkor. Projektet är ett interregionalt samarbete med kommunerna i gränsregionen ARKO (Arvika, Sunne, Torsby och Eda på den svenska sidan samt Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes, Sør-Odal och Nord-Odal på den norska sidan), Årjängs kommun, hjälpmedelsapparaten (NAV, Samordningsförbundet), arbetsgivare och akademin (Karlstads Universitet och Høgskolen i Innlandet). Projektet finansieras av Interreg Norge-Sverige.

SAIL’S AKTIVITETER

DETTA ÄR INTERREG

Utveckling av skräddarsydda kompetenskurser för hjälpmedels-/åtgärdsapparaten över gränserna. Dessa kurser är utformade för att kvalificera de som står inför komplexa utmaningar. Samarbetet sker nära erfarna aktörer för att skapa meningsfulla lärandeupplevelser.
I samarbete med Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet och lokala aktörer erbjuder vi kompetensutveckling inom mottagarförmåga för arbetsgivare och företagsledare. Målet är att bättre utnyttja arbetskraften utanför arbetslivet och skapa en inkluderande arbetskultur.
Vi ger unga människor utanför arbetslivet möjlighet att utveckla ny kompetens för att kvalificera sig för arbetslivet. Genom skräddarsydda kurser och utbildning skapar vi broar till en framtid med fler möjligheter.
Vi skapar fysiska mötesplatser och digitala kommunikationsarenor för kunskapsdelning och samarbete över sektorer och landsgränser. Vår webbplats är hjärtat i detta initiativ, där vi delar berättelser, god praxis och idéer för att bygga broar mot en inkluderande framtid.

Interreg är EU:s program för att främja social och ekonomisk integration över nationsgränserna genom regionalt samarbete. Interreg Sverige-Norge är ett tvåsidigt samarbete mellan gränsregioner längs den norsk-svenska gränsen, och i varje projekt kommer det alltid att finnas minst en svensk och en norsk projektaktör.

Förvaltningsorganet för programmet är Innlandet fylkeskommuner.

Sverige-Norge-programmet är uppdelat i två delområden med styrningskommittéer (för varje delområde):

 • Nordens Gröna Bälte:
  • Består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige samt Trøndelag fylke i Norge.
 • Centrala Skandinavien:
  • Består av Värmlands och Dalarnas län och delar av Västra Götalands län i Sverige. I Norge ingår Innlandet fylke och delar av Viken fylke.Du kan läsa mer om Interreg-programmet på programmets hemsidor.

Klikk for større bilde

PROJEKTLEDARE FÖR SAIL-PROJEKTET

Picture of Kristin Gressberg
Kristin Gressberg

Projektledare, Høgskolesenteret Kongsvinger.

Kristin är projektledare för SAIL och är utbildad socionom med lång erfarenhet, bland annat som jobbspecialist från NAV. Hon arbetar idag på Høgskolesenteret i Kongsvinger.
e-post adress

kristin.gressberg@inn.no

Telefon

+47 930 40 679

Picture of Sören Room
Sören Room

Prosjektledare, Arvika Näringslivscentrum

Sören er prosjektleder for SAIL og er utdannet yrkesfaglærer med lang erfaring som yrkesfaglærer og arbeidsleder. Han jobber i dag på Arvika Näringslivscentrum.
e-post adress

soren.room@aanc.se

Telefon

+46 570 74 9206

STYRGRUPPEN

 • Anna Ryman, arbetsförmedlingen Arvika
 • Jørn-Andrè Stenseth, NAV Kongsvinger
 • Birger Petterson Wiik, Arvika Näringslivscentrum
 • Anders Øverby, Høgskolesenteret i Kongsvinger
 • Anne Huse, Grenseregionen ARKO

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Våra samarbetspartners är ryggraden I SAIL-projektet. Deras engagemang är avgörande och stärker vår förmåga att hjälpa unga arbetslösa och främja inkludering.

Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er ryggraden i regionens mest betydningsfulle konferanse. Deres engasjement styrker vår evne til å hjelpe unge arbeidsledige og fremme inkludering.

Samarbeidspartnere/Samarbetsparners: Innlandet Fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet, NAV, Arvica Näringslivcentrum, Høgskolesenteret i Kongsvinger, Grenseregionen ARKO, Karlstads Universitet, Årjäng kommun

Prosjektledere/Prosjektledare: Sören og Kristin

Styringsgruppe/styrgrupp:

 • Anna Ryman, arbetsförmedlingen Arvika
 • Jørn-Andrè Stenseth, NAV Kongsvinger
 • Birger Petterson Wiik, Arvika Näringslivscentrum
 • Anders Øverby, Høgskolesenteret i Kongsvinger
 • Anne Huse, Grenseregionen ARKO

Kontakt – epost og telefonnummer til Sören og Kristin

SAIL-Konferansen 2024

VAR MED PÅ EN INSPIRERANDE KONFERENS ANMÄL DIG IDAG