Logo av SAIL-prosjektet

SAIL-konferansen: unges veg til arbeid

Tillsammans skapar vi gränslösa möjligheter och inkludering

Dager
Timer
minutter

Västra Värmland og Kongsvingerregionen jobber sammen for å minske ungt utenforskap.

Vi inviterer til en inspirerende konferanse for deg som jobber med unge som står utenfor arbeidslivet, eller ønsker å bidra til økt inkludering.

Nordiskt samarbete

SAIL syftar till att bidra till att unga människor utanför arbetslivet får möjlighet att ändra detta. Stödsystemen kan dela med sig av sina erfarenheter över gränserna. Detta kommer tillsammans att skapa en arena för nordiskt samarbete.

Inspirerande arbetsmiljöer

SAIL vill dela expertis över gränserna och dra nytta av personer som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Vi skapar plattformar för inspirerande diskussioner och lärorika dialoger om högaktuella ämnen.Mötesplats för nytänkande

SAIL-projektet ska vara en utvecklande mötesplats för de som arbetar med unga människor utanför arbetslivet. De yrkesgrupper som deltar får möjlighet att dela erfarenheter från sin egen praktik och delta i en arena som ger en ny synvinkel på en stor samhällsutmaning.

Arko-regionen

SAIL-projektet omfattar alla kommuner i ARKO-regionen. Samarbetet inkluderar kommunerna Arvika, Sunne, Torsby och Eda på den svenska sidan samt Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes, Sør-Odal och Nord-Odal på den norska sidan.

SAIL- konferansen 2023

VÅRA foredragsholdere

Karen Ask

Chefskonsult, VæksthusetKaren undersøger, designer og leder refleksiv læring, som udvikler beskæftigelsesfagligheden. Karen er etnolog og arbejder med en grundlæggende nysgerrig og undersøgende tilgang til organisationer, mennesker og praksisser som afsæt for at mobilisere viden og udvikle praksis. Hun har fra sit mangeårige arbejde med lærende evaluering i den svenske beskæftigelsesindsats et skarpt blik for at designe langsigtede forandringsprocesser. Karen er optaget af at udvikle beskæftigelsesfaglig kvalitet i kerneopgaven og skabe fælles rammer for samsyn, samarbejde og samskabelse.
Se bio

Øystein Spjelkavik

Sosiolog og seniorforsker, OsloMetØystein Spjelkavik er sosiolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet. Hans forskning dekker et bredt spekter innen arbeidslivsforskning, som entreprenørskap og næringsutvikling, arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging, arbeidsinkludering, jobbutvikling og arbeidsfastholdelse. Han har særlig forsket på ulike modeller, organisasjonsformer, arbeidsmarkedstiltak og metoder knyttet til deltakelse i arbeidslivet for utsatte grupper. Kjernekompetanse er policy-orientert formativ evaluering, utviklings- og aksjonsforskning. Han har ledet og deltatt i flerfaglige forskningsteam i flere nasjonale og internasjonale prosjekter. Spjelkavik har publisert en rekke forskningsrapporter, artikler, bøker, bokkapitler og populærvitenskapelige bidrag. Han er en mye brukt foredragsholder både ved konferanser og i undervisning. Spjelkavik er tilknyttet Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet.
Se bio

Erik Hagaseth Haug

Førsteamanuensis veiledning, HINNErik Hagaseth Haug er utdannet pedagog. Hans doktorgrad fokuserte på offentlig tjenesteutvikling med et spesielt fokus på skolenes rådgivningstjeneste. Han har lang erfaring som ungdomsveileder, og jobber nå som rådgiver forebygging og inkludering i Søndre Land kommune med bekjempelse av ungt utenforskap som en av sine hovedarbeidsområder. Han har også jobbet 10 år som leder, forsker og underviser ved Høgskolen i Innlandet, hvor han fortsatt har en bistilling som førsteamanuensis veiledning.
Se bio

Anki Nordmarker

Universitetslektor och Fil.dr i Psykologi, Karlstads Universitet
Anki Nordmarker är filosofie doktor i psykologi med många års erfarenhet av undervisning, organisationsutveckling och ledarskap. Kommunikation, interaktion, motivation, hälsopsykologi, arbets- och organisationspsykologi, krishantering, inkludering, stress, grupprocesser och ledarskap är områden som Anki undervisar inom. Hon har 23 års erfarenhet av chefs- och ledarskapspositioner och har drivit projekt inom organisationsområdet såsom omorganisering, jämställdhetsintegrering, inkludering och mångfald.
Se bio

Sören Room

Prosjektledare, Arvika NäringslivscentrumSören är projektledare för SAIL. Han är utbildad yrkeslärare och har lång erfarenhet som bland annat yrkeslärare och handledare. I dag jobbar han på Arvika Näringslivscentrum.
Se bio

Kristin Gressberg

Projektledare, Høgskolesenteret Kongsvinger.Kristin är projektledare för SAIL och är utbildad socionom med lång erfarenhet, bland annat som jobbspecialist från NAV. Hon arbetar idag på Høgskolesenteret i Kongsvinger.
Se bio
SAIL-Konferensen 2023

VAR MED PÅ EN INSPIRERANDE KONFERENS ANMÄL DIG IDAG

Dagens program

Onsdag 18. oktober 2023

Registrering
Velkommen
SAIL– sammen for unges vei tilbake i arbeid

SAIL-initiativet är ett pågående treårigt projekt som riktar sig särskilt mot unga människor i åldersgruppen 18-36 som för närvarande inte är aktiva på arbetsmarknaden. Projektets målsättning är också att förstärka stödsystemen och öka arbetsgivarnas förmåga att ta emot och stödja individer. Dessa ansträngningar kommer resultera i kunskapsutbyte över gränserna. Under en presentation kommer Sören och Kristin att dela med sig av projektets framsteg och dess nuvarande innehåll, samt ge en förhandsutsikt över vad som kan förväntas under de kommande åren.

Kristin Gressberg

Projektledare, Høgskolesenteret Kongsvinger.

Sören Room

Prosjektledare, Arvika Näringslivscentrum

Inkluderandre arbetsgivare – för en effektivare verksamhet

Som ett steg i att bättra matcha arbetsgivarnas behov med tillgängliga arbetskraftsresurser har kursen Inkluderande arbetsgivare – för en effektivare verksamhet tagits fram. Vi kommer att presentera bakgrunden, de identifierade behoven, kursens innehåll, det pedagogiska upplägget samt den förväntade effekten av utbildningen. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under presentationen. Kursen ges av Karlstads universitet i samarbete med Högskolan i Innlandet.

Anki Nordmarker

Universitetslektor och Fil.dr i Psykologi, Karlstads Universitet

Erik Hagaseth Haug

Førsteamanuensis veiledning, HINN

Pause
Inkluderingskompetanse som samskaping

Kan utvikling av veilederrollen styrke virksomhetens inkluderingskompetanse? Spjelkavik vil presentere erfaringer fra FoU-prosjekter som tar sikte på å involvere Nav-veiledere sterkere i virksomhetenes innsatser innen arbeidsinkludering. I presentasjonen vil særlig erfaringer fra samarbeid mellom veiledere og virksomhetsinterne mentorer bli vektlagt. Dette er erfaringer som indikerer en bevegelse fra bestiller-utførermodellen til mer samskaping

Øystein Spjelkavik

Sosiolog og seniorforsker, OsloMet

LUNSJ
BIP- hur kan vi använda forskningen i vår praktik?

Forskningsprosjektet Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) er et stort progresjonsmålingsprosjekt som gikk over fire år. Dataene bygger på ca 4000 deltakere/jobbkandidater og over 300 saksbehandlere, og er det største progresjonsmålingsprosjektet som er gjennomført i Danmark og internasjonalt. Karen vil dele innsikt fra de viktigste resultatene i prosjektet, og hva de betyr for arbeidet i praksis med å støtte langtidsledige med komplekse utfordringer for å komme seg ut i arbeid eller studier.

Karen Ask

Chefskonsult, Væksthuset

Avslutning

what peoples's says About Eventen

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Konferensen hoppas inspirera de som arbetar med unga som står utan arbete att samarbeta inte bara över discipliner, utan även ännu närmare med arbetsgivare och inte minst över gränsen.

Sören Room Projektledare, Arvika Näringslivscentrum

Ungt utenforskap er både et samfunnsansvar og et politisk ansvar. Konferansen vil ha fokus på inspirerende nytenking i fagmiljøet som arbeider med unge utenfor arbeid.

Kristin Gressberg Projektledare, Høgskolesenteret Kongsvinger.
SAIL-Konferensen 2023

Praktisk informasjon om påmelding

Konferansen retter seg mot ansatte i hjelpemiddelapparatet i Västra Värmland og Kongsvingerregionen, samt andre i regionen som er opptatt av inkludering. Konferansen passer også for arbeidsgivere som er opptatt av inkludering og ønsker å lære mer om muligheter som finnes i samarbeid med hjelpeapparatet. Like fullt er alle som jobber med eller er i interessert i utfordringene rundt ungt utenforskap velkommen til å delta på konferansen.

Vi ønsker veldig gjerne at du skal delta på SAIL-konferansen om ungt utenforskap, og vil derfor gjøre det så enkelt som mulig å delta. Vi setter opp gratis transport fra både Arvika og Kongsvinger for å komme seg til og fra konferansen i Charlottenberg.

Hvis du dessverre ikke kan delta på SAIL- konferansen allikevel, setter vi pris på om du gir beskjed.

Ta kontakt med:
Kristin Gressberg på tlf. +47 93040679 eller
Sören Room på tlf. +46 570 74 9206.

Reserver din plass

Meld deg på her

Fyll ut feltene under og send din påmelding. Du vil motta en e-post som bekreftelse på din påmelding.

Slik finner du veien til SAIL-konferansen

Konferansen holdes på

Hotell Charlottenberg

Adresse

Charlottenbergsvägen 2, 673 32 Charlottenberg, Sverige

Spørsmål vdr. påmelding

+46 570 74 9206 / +47 930 40 679

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Våra samarbetspartners är ryggraden I SAIL-projektet. Deras engagemang är avgörande och stärker vår förmåga att hjälpa unga arbetslösa och främja inkludering.

Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er ryggraden i regionens mest betydningsfulle konferanse. Deres engasjement styrker vår evne til å hjelpe unge arbeidsledige og fremme inkludering.

Personvernerklæring

1. Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

Høgskolesenteret i Kongsvinger, org. Nr. 918 108 467 (heretter omtalt som HIK) er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger på dette nettstedet («Behandlingsansvarlig»). Se punkt 6 for kontaktinformasjon til Behandlingsansvarlig.

Opplysningene blir behandlet basert på ditt samtykke og i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter.

Det er frivillig å avgi opplysninger.

2. Formål med behandlingen og opphør

Formålet med behandlingen av personopplysninger er for å kunne levere det kunden ønsker, samt nyttig når det er behov for dialog. Det vil også bli brukt for nødvendig informasjon i forbindelse med kurs, foredrag og seminarer.

Opplysningene om deg vil bli slettet når de ikke lenger trengs for dette formålet (med mindre lovgiving skulle være til hinder for dette) eller dersom du eksplisitt samtykker til fortsatt behandling for et nytt formål (dersom vi skulle be om dette). Opplysninger som eventuelt lagres etter krav i lov vil kun bli behandlet for lovens formål og tilgangen til opplysningene vil bli sterkt begrenset.

3. Personopplysninger som blir behandlet

Navn, e-post adresse og ip-adresse.

4. Hvordan HIK beskytter personopplysningene

HIK har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å sikre personopplysningene din mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, utlevering, endring eller destruksjon.

Vi beskytter også informasjonen din ved å kreve at alle våre ansatte og andre som har tilgang til eller er forbundet med bearbeidingen av dataene, respekterer konfidensialiteten.

5. Tredjeparter

HIK kan engasjere tjenesteleverandører som kan få tilgang til personopplysningene dine for å utføre visse oppgaver som inngår i de normale, legitime aktivitetene de skal utføre for HIK.

HIK vil (i) være nøye ved utvelgelse av alle slike tjenesteleverandører; (ii) sørge for at de tar nødvendige tekniske og organisasjonsmessige forholdsregler for å beskytte personopplysningene dine og (iii) utføre tiltak, inkludert hensiktsmessige kontraktinngåelser, for å sikre at disse tjenestetilbyderne bruker personopplysningene utelukkende slik HIK har anvist, i henhold til det som er nødvendig for å utføre de avtalte tjenestene, eller for å oppfylle alle gjeldende juridiske krav, og ikke til noen andre formål.

Når vi deler informasjon med tredjeparter som arbeider på vegne av HIK, gjør vi vårt ytterste for å sørge for at de skriftlig samtykker i å følge HIKs retningslinjer for personvern.

Det kan også være at HIK må utlevere informasjonen din til offentlige organer eller reguleringsorganer, hvis det kreves for å oppfylle lovpålagte eller regulatoriske krav.

6. Rettigheter - mer informasjon

HIK utfører nødvendige tiltak for å sørge for at personopplysningene dine er nøyaktige og oppdaterte.

Du kan kontakte oss hvis du har spørsmål eller synspunkter vedrørende vår behandling av dine personopplysninger.

Du kan (i) be om innsyn i de personopplysninger som HIK har om deg, (ii) be om å få rettet eller slettet personopplysninger som er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, og (iii) be om mer informasjon om HIK retningslinjer og praksis når det gjelder behandling av personopplysninger.

HIK kan kontaktes på følgende måter:

Post: Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger
E-post: kontakt@sail-interreg.com / hikpost@inn.no
Telefon: 930 40 679
Behandleransvarlig: Kristin Gressberg, Prosjektleder SAIL, Høgskolesenteret Kongsvinger.

7. Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet. Se www.datatilsynet.no for kontaktinformasjon.