Kurs og andre arrangementer fra SAIL

SAIL-prosjektet skal samle virkemiddelapparatet, ansatte, ledere, arbeidsgivere, politikere og ikke minst de unge selv til kurs og samlinger som kan hjelpe flere tilbake i arbeid og utdanning. Her finner du en oversikt over relevante arrangementer. Har du en ide til kurs eller tiltak? Ta gjerne kontakt med oss

Kurs

Inkluderende arbeidsgivere – for en mer effektiv virksomhet

Nå har du som arbeidsgiver anledning til å øke din kompetanse i inkluderende arbeidsmiljøer og næringsliv i et nytt og gratis kurs i regi av Karlstad Universitet. Studier har vist at selskaper som kjennetegnes av et likeverdig, rettferdig og inkluderende miljø har høyere effektivitet og lønnsomhet enn selskaper med mer homogene og ekskluderende arbeidsgrupper.
Konferanse
18.okt 2023

SAIL-konferansen 2023

Velkommen til en unik og grenseløs konferanse som vil samle deltakere fra en rekke fagligheter rundt samarbeidet om å få flere unge tilbake i arbeid eller utdanning.

Kort innføring i BIP ( og SE) kommer her ?

  • Kurs og konferanser / Kommende
  • arrangement M/påmeldingsfuksjon
  • Teaser fra kurs (video)
  • Livestream nettmøter