Bilde: Illustrasjonsfoto

Inkluderende arbeidsgivere – for en mer effektiv virksomhet

Velkommen til et innovativt, nyskapende og gratis kurs for arbeidsgivere i regionen. Kurset arrangeres av Karlstads universitet og retter seg mot både private og offentlige arbeidsgivere.

Les mer og meld deg på via Karlstads Universitets nettsider: Inkluderande arbetsgivare – för en effektivare verksamhet | Karlstads universitet (kau.se)

Målet med kurset er å øke bevisstheten og kompetansen til arbeidsgivere i ARKO-regionen, slik at de har forutsetninger og kunnskap til å ansette unge mennesker som står utenfor arbeidslivet og samtidig oppnå en mer effektiv virksomhet.

Ved å utnevne strategiske personer (ledere, veiledere, mentorer, veiledere, HR-folk og lignende) til å gjennomføre kurset, implementeres en inkluderende måte å jobbe og klima på i virksomheten.

Studier har vist at selskaper som kjennetegnes av et likeverdig, rettferdig og inkluderende miljø har høyere effektivitet og lønnsomhet enn selskaper med mer homogene og ekskluderende arbeidsgrupper.

Mål

Etter endt opplæring skal deltakerne ha økt forståelse og kunnskap innen områdene:

 • mellommenneskelig kommunikasjon;
 • psykisk lidelse og dens forhold,
 • virkningen av livsutfordringer på selvbilde, selvfølelse, selvtillit og motivasjon,
 • kulturelle og interkulturelle utfordringer og uttrykksmåter;
 • hva som skal til for å være en inkluderende virksomhet og en inkluderende person, og
 • arbeidsgivers rolle og vilkår i samfunnet rundt.

Kunnskapen og forståelsen skal bidra til styrke mulighetene til å utvikle et inkluderende næringsliv og miljø på arbeidsplassen.

Målgruppe: Arbeidsledere, mentorer, veiledere, ledere og HR-personell innenfor privat og offentlig sektor i Kongsvingerregionen.

Tidspunkt og tema for kursdagene:

 • 3 september 2024, Kongsvinger: Kommunikasjon – samhandling mellom mennesker
 • 24 september, Arvika: Utfordrende atferd – konsekvenser og styrker
 • 15 oktober, Kongsvinger: Når livet roter seg til – motivasjon, selvbilde, selvtillit og selvtillit
 • 5 november, Arvika: Kulturell og interkulturell kompetanse
 • 26 november, Kongsvinger: Inkluderende drift – effektiv og lønnsom
 • 17 desember, Arvika: Arbeidsgiver og nærmiljøet

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print
Påmelding
Info
6 samlinger mellom september og desember
Arvika og Kongsvinger

Foredragsholder

Anki Nordmarker

Universitetsadjunkt

Del på sosiale medier
Facebook
LinkedIn
Fakatboks her ?
Hi, jenny Loral
Hi, jenny Loral

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor dolore magna aliqua.