SAIL-konferansen 2023

Velkommen til en unik og grenseløs konferanse som vil samle deltakere fra en rekke fagligheter rundt samarbeidet om å få flere unge tilbake i arbeid eller utdanning.

Forskere, ansatte i hjelpemiddelapparatet, politikere, arbeidsgivere og interessenter fra begge sider av grensen er målgruppen for dette arrangementet. Konferansen vil være regionens viktigste møteplass for de som jobber med unge mennesker utenfor arbeidslivet.

Vi ser frem til en dag med dyptgående diskusjoner, erfaringsdeling og utvikling av nye løsninger for å hjelpe de unge tilbake til arbeidslivet. Konferansen vil være en plattform for kunnskapsdeling og inspirerende samtaler mellom eksperter, akademikere og beslutningstakere. Den vil gi en innsikt i SAIL-prosjektets tilnærming og hvordan dette samarbeidet kan danne grunnlaget for lignende initiativer i fremtiden.

PROGRAM

08:30 – 09:00 REGISTRERING

09:00 – 09:10 VELKOMMEN

09:10 – 09:30 SAIL– SAMMEN FOR UNGES VEI TILBAKE I ARBEID

SAIL-initiativet är ett pågående treårigt projekt som riktar sig särskilt mot unga människor i åldersgruppen 18-36 som för närvarande inte är aktiva på arbetsmarknaden. Projektets målsättning är också att förstärka stödsystemen och öka arbetsgivarnas förmåga att ta emot och stödja individer. Dessa ansträngningar kommer resultera i kunskapsutbyte över gränserna. Under en presentation kommer Sören och Kristin att dela med sig av projektets framsteg och dess nuvarande innehåll, samt ge en förhandsutsikt över vad som kan förväntas under de kommande åren.

KRISTIN GRESSBERG

Prosjektleder, Høgskolesenteret Kongsvinger

SÖREN ROOM

Prosjektledare, Arvika Näringslivscentrum

09:30 – 10:00 INKLUDERANDRE ARBETSGIVARE – FÖR EN EFFEKTIVARE VERKSAMHET

Som ett steg i att bättra matcha arbetsgivarnas behov med tillgängliga arbetskraftsresurser har kursen Inkluderande arbetsgivare – för en effektivare verksamhet tagits fram. Vi kommer att presentera bakgrunden, de identifierade behoven, kursens innehåll, det pedagogiska upplägget samt den förväntade effekten av utbildningen. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under presentationen. Kursen ges av Karlstads universitet i samarbete med Högskolan i Innlandet.

ANKI NORDMARKER

Universitetslektor och Fil.dr i Psykologi, Karlstads Universitet

ERIK HAGASETH HAUG

Førsteamanuensis veiledning, HINN

10:00 – 10:20 PAUSE

10:20 – 11:00 INKLUDERINGSKOMPETANSE SOM SAMSKAPING

Kan utvikling av veilederrollen styrke virksomhetens inkluderingskompetanse? Spjelkavik vil presentere erfaringer fra FoU-prosjekter som tar sikte på å involvere Nav-veiledere sterkere i virksomhetenes innsatser innen arbeidsinkludering. I presentasjonen vil særlig erfaringer fra samarbeid mellom veiledere og virksomhetsinterne mentorer bli vektlagt. Dette er erfaringer som indikerer en bevegelse fra bestiller-utførermodellen til mer samskaping

ØYSTEIN SPJELKAVIK

Sosiolog og seniorforsker, OsloMet

11:00 – 12:00 LUNSJ

12:00 – 15:00 BIP- HUR KAN VI ANVÄNDA FORSKNINGEN I VÅR PRAKTIK?

Forskningsprosjektet Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) er et stort progresjonsmålingsprosjekt som gikk over fire år. Dataene bygger på ca 4000 deltakere/jobbkandidater og over 300 saksbehandlere, og er det største progresjonsmålingsprosjektet som er gjennomført i Danmark og internasjonalt. Karen vil dele innsikt fra de viktigste resultatene i prosjektet, og hva de betyr for arbeidet i praksis med å støtte langtidsledige med komplekse utfordringer for å komme seg ut i arbeid eller studier.

KAREN ASK

Chefskonsult, Væksthuset

15:00 – 15:10 AVSLUTNING

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print
Påmelding
Info
18.October 2023
08:30 - 15:15
Hotell Charlottenberg

Foredragsholder

Del på sosiale medier
Facebook
LinkedIn
Fakatboks her ?
Picture of Hi, jenny Loral
Hi, jenny Loral

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor dolore magna aliqua.