Bilde: Illustrasjonsfoto

INKLUDERANDE ARBETSGIVARE – FÖR EN MER EFFEKTIV VERKSAMHET

Välkommen till en innovativ, nyskapande och kostnadsfri kurs för arbetsgivare i regionen. Kursen arrangeras av Karlstads universitet och riktar sig till både privata och offentliga arbetsgivare.

Läs mer och anmäl dig via Karlstads Universitets webbplats: Inkluderande arbetsgivare – för en effektivare verksamhet | Karlstads universitet (kau.se)

Målet med kursen är att öka medvetenheten och kompetensen hos arbetsgivare i ARKO-regionen, så att de har förutsättningar och kunskap att anställa unga människor som står utanför arbetslivet och samtidigt uppnå en mer effektiv verksamhet.

Genom att utse strategiska personer (chefer, handledare, mentorer, HR-personal och liknande) för att genomföra kursen implementeras ett inkluderande arbetssätt och klimat på arbetsplatsen.

Studier har visat att företag som präglas av en jämlik, rättvis och inkluderande miljö har högre effektivitet och lönsamhet än företag med mer homogena och exkluderande arbetsgrupper.

Mål

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha ökad förståelse och kunskap inom områdena:

 • mellanmänsklig kommunikation,
 • psykisk ohälsa och dess förutsättningar
 • Effekterna av livsutmaningar på självbild, självkänsla, självförtroende och motivation;
 • Kulturella och interkulturella utmaningar och uttryckssätt;
 • Vad som krävs för att vara en inkluderande arbetsplats och individ samt
 • Arbetsgivarens roll och villkor i samhället runtomkring.

Den inhämtade kunskapen och förståelsen ska bidra till att den arbetsgivare man representerar ges möjlighet att utveckla en inkluderande verksamhet och miljö.

Målgrupp: Arbetsledare, mentorer, handledare, chefer och HR-personal inom privat och offentlig sektor i Kongsvingerregionen.

TIDPUNKT OCH TEMAN FÖR KURSDAGARNA:

 • Januari 2024, Arvika: Kommunikation – samspel mellan människor
 • Februari, Kongsvinger: Utmanande beteende – konsekvenser och styrkor
 • Mars, Arvika: När livet strular till sig - motivation, självbild, självkänsla och självförtroende
 • April, Kongsvinger: Kulturell och interkulturell kompetens
 • Maj, Arvika: Inkluderande verksamhet - effektivt och lönsamt
 • Maj, Kongsvinger: Arbetsgivaren och det omgivande samhället

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print
Anmälan
Info
6 kursträffar mellan januari och maj
Arvika och Kongsvinger

Föreläsare

Anki Nordmarker
Dela på sociala medier
Facebook
LinkedIn
Fakatboks her ?
Hi, jenny Loral
Hi, jenny Loral

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor dolore magna aliqua.