En fagdag til ettertanke

Bilde av klasserom og foreleser
Bilde: Fagdagen ble ledet av Anders Boström fra Eda Kommun
5.mars 2024

En fagdag til ettertanke

Vi vil dele noen høydepunkter fra fagdagen som ble ledet av Anders Boström fra Eda Kommun, sammen med en aktiv gruppe veiledere fra NAV og lokale norske tiltaksbedrifter. Deltakerne fikk en smakebit på BIP-studien fra Væksthuset i Danmark, som identifiserer avgjørende indikatorer for å lykkes med å komme i arbeid for mennesker med komplekse utfordringer.

Fagdagen var en kombinasjon av presentasjon av BIP-studiens funn og praktiske øvelser for deltakerne. BIP-studien legger vekt på helhetlige tiltak og parallelle prosesser rettet mot jobbsøking, kvalifisering og helseoppfølging, med spesielt fokus på veileders tro på kandidaten og relasjonen mellom veileder og deltaker.

Her er noen av de mest interessante faktaene som ble presentert under fagdagen:

  • Økt jobbsannsynlighet på 32% for de som har en veileder som tror på at de kommer ut i jobb. Det viser hvor avgjørende det er for deltakernes suksess å ha en tillitsfull og støttende relasjon til veilederen.
  • 40% av deltakerne har opplevd å bytte veileder en eller flere ganger, hvor hvert bytte minsker arbeidssøkeres sjanser for å finne jobb med 22%. Dette poengterer viktigheten av kontinuitet og stabilitet i veiledningsforholdet.
  • BIP har rangert og vurdert 21 innsatser fordelt i fire grupper: Jobb, kompetanse, sosiale forhold og helse. Dette gir et bilde av hvor viktig det er å tenke parallelle prosesser og hvordan de ulike faktorene påvirker deltakernes mulighet til å komme i arbeid.

Dagen var ikke bare proppet med verdifulle fakta om arbeidsinkludering, men den ga også deltakerne, men mulighet til å reflektere over sin egen praksis og hvordan de kan implementere lærdommene fra BIP-studien og verktøy som har kommet ut av forskningen i sitt eget arbeid.

Vi er takknemlige for at Anders engasjerte og ga et innblikk i BIP-studien. Nå gleder vi oss til å høre hvordan veilederne utforsker og bruker kunnskapen de tilegnet seg for å bedre støtte mennesker med komplekse utfordringer på veien til arbeidslivet. Neste gang vi møtes blir til en BIP-workshop i april med veiledere fra både Sverige og Norge!

Vil du lese mer om alt vi holder på med i våre delprosjekter i SAIL? Les mer om prosjektet her.

Sören og Kristin
Sören og Kristin

Prosjektledere, SAIL

Andre innlegg
Kategorier
Fakatboks her ?
Hi, jenny Loral
Hi, jenny Loral

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor dolore magna aliqua.

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter