En inspirerende start på kurs for arbeidsgivere

Bilde av Anki Nordmarker fra Karlstads Universitet som holder foredrag.
Bilde: Oppstart av kurset "Inkluderande Arbetsgivare – för en effektivare verksamhet»
23.januar 2024

En inspirerende start på kurs for arbeidsgivere

Tirsdag 17. januar markerte starten på det etterlengtede kurset «Inkluderandre arbetsgivare – för en effektivare verksamhet». Arrangert av Karlstads Universitet og Høgskolen i Innlandet, ble den første kursdagen avholdt på Arvika Näringslivscentrum. Med en imponerende deltakergruppe bestående av 26 personer fra både privat og offentlig sektor, representert av deltakere fra både Norge og Sverige, ble det klart fra starten av at dette kurset var noe helt spesielt.

Deltakerne ble ønsket velkommen og fikk informasjon om SAIL prosjektet i sin helhet, samt hilst på forelesere de vil møte lengre ut i kursrekken; Erik Hagaseth Haug fra Høgskolen i Innlandet og Annika Malmsten fra Karlstads Universitet. Dagen ble videre ledet av kursholder Anki Nordmarker, kursansvarlig og dr.philos i psykologi med mange års erfaring innen undervisning, organisasjonsutvikling og lederskap.

Forelesningen ble ikke bare preget av Ankis faglige dyktighet, men også av hennes evne til å engasjere kursdeltakerne. Gjennom en kombinasjon av teori og praktiske øvelser ble deltakerne oppfordret til å reflektere og dele erfaringer fra egen arbeidsplass. Det ble tidlig etablert en trygghet og åpenhet i gruppa, hvor deltakerne følte seg komfortable med å bidra, og gruppearbeid ble en sentral del av dagen. Deltakerne trakk frem denne tilnærmingen som svært positiv, da den bidro til å styrke samarbeidet og skape verdifulle relasjoner på tvers av bransjer og landegrenser.

Med en vellykket første kursdag bak oss, ser vi allerede frem til neste samling. I februar gjennomfører vi andre kursdag på Høgskolesenteret i Kongsvinger, og forventningene er høye. Starten på «Inkluderande arbetsgivare – för en effektivare verksamhet» lover ikke bare faglig utvikling, men også etablering av verdifulle relasjoner på tvers av grenser.

Representanter fra SAIL-prosjektet sammen med ansatte fra Høgskolen i Innlandet og Karlstads universitet.
Fra venstre: Erik Hagaseth Haug (Høgskolen i Innlandet), Sören Room (Arvika Näringslivscentrum/SAIL), Anki Nordmarker (Karlstads universitet), Kristin Gressberg (Høgskolesenteret i Kongsvinger/SAIL), Camilla Johannesson (Karlstads Universitet) og Annika Malmsted (Karlstads Universitet)

Vi takker arrangørene, Karlstads Universitet og Høgskolen i Innlandet, spesielt Anki Nordmarker, for å legge til rette for en så givende læringsopplevelse for deltakerne. Med et sterkt engasjement og en mangfoldig deltakergruppe ser fremtiden lys ut for disse «Inkluderende Arbeidsgiverne», og ikke minst unge mennesker som ønsker et innpass i arbeidslivet. Vi gleder oss til å følge reisen videre og dele mer innsikt fra kurset i tiden som kommer.

Sören og Kristin
Sören og Kristin

Prosjektledere, SAIL

Andre innlegg
Kategorier
Fakatboks her ?
Hi, jenny Loral
Hi, jenny Loral

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor dolore magna aliqua.

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter