Inkluderande arbetsgivare – för en effektivare verksamhet

Anki Nordmarker holder foredrag om inkluderende arbeidsliv under SAIL-konferansen
Bilde: Anki Nordmarker, kursledare och projektledare, Karlstads universitet.
1.december 2023

Inkluderande arbetsgivare – för en effektivare verksamhet

Anmäl dig till kursen på Karlstads universitets webbplats genom att klicka här: Inkluderande arbetsgivare – för en effektivare verksamhet | Karlstads universitet (kau.se)

Snart startar kursen Inkluderande arbetsgivare – för en effektivare verksamhet som riktar sig till arbetsgivare inom ARKO-regionen. Syftet med kursen är att öka medvetenheten och kompetensen hos arbetsgivarna inom regionen, så att de har bättre förutsättningar och kunskaper att anställa unga personer som står utanför arbetsmarknaden och samtidigt uppnå en effektivare verksamhet.

Vad krävs för att vara en inkluderande verksamhet? Ja, man behöver kunskap inom flera områden såsom mellanmänsklig kommunikation, kulturella och interkulturella utmaningar och uttryckssätt, psykisk ohälsa och dess förutsättningar, hur självkänsla och självförtroende påverkar vår motivation och våra förmågor, hur livsutmaningar påverkar vår självbild, självkänsla och självförtroende. Kort sagt hur vi samspelar och samarbetar med varandra utifrån våra egenskaper, förutsättningar och egenheter. Men vi behöver också kunskap om vad inkludering av och i en verksamhet innebär, vilka styrkor det ger i en verksamhet som är inkluderande, hur mångfald skapar gynnsam verksamhetsutveckling samt hur arbetsgivarens roll i det omgivande samhället kan stärkas genom att tillvarata tillgängliga resurser.

Kursen som är en del i SAIL-projektet, har arbetats fram i samklang med representanter för arbetsgivare och stödapparat inom ARKO-regionen. Undertecknad har tillsammans med Erik Hagaseth Haug vid Högskolan i Innlandet, bearbetat och utkristalliserat innehållet till sex moduler som ges av Karlstads universitet i samarbete med Högskolan i Innlandet. Undertecknad, som också är kursledare, kommer att hålla i två av modulerna samt delta vid samtliga tillfällen. Erik Hagaseth Haug håller i två av modulerna och deltar även vid introduktionen. Därutöver bidrar två lärare från Karlstads universitet; Annika Malmsten och Katarina Grim. Träffarna sker växelvis i Arvika och Kongsvinger.

Modulernas innehåll och lärare ät följande:

(1) Kommunikation – samspel mellan människor //Anki Nordmarker,

(2) Utmanande beteenden – konsekvenser och styrkor // Katarina Grim,

(3) När livet strular till sig – motivation, självbild, självkänsla och självförtroende // Anki Nordmarker,

(4) Kulturell och interkulturell kompetens //Annika Malmsten,

(5) Inkluderande verksamhet – effektivt och lönsamt //Erik Hagaseth Haug,

(6) Arbetsgivaren och det omgivande samhället //Erik Hagaseth Haug

Vid det sista tillfället planerar vi att bjuda in representanter från stödapparaten samt personer på beslutande positioner inom verksamheterna. Nu hoppas vi på många intresserade verksamheter och kursdeltagare. Tänk om ARKO-regionen kunde få bli en föregångare gällande inkluderande arbetsgivare!? Det skulle vara fint!

Väl mött!

 

 

Anki Nordmarker
Anki Nordmarker

Kursledare och projektledare, Karlstads universitet

Övriga inlägg
Kategorier
Fakatboks her ?
Hi, jenny Loral
Hi, jenny Loral

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor dolore magna aliqua.

Dela på sociala medier
Facebook
Twitter