Värdet av ett intresse
Jag tror att praktiken på företaget handlade minst lika mycket om att han kände sig sedd, hörd och erkänd för sina styrkor, både av mig som handledare och arbetsgivaren.
Bilde: Illustrasjonsfoto

Jag arbetade med en ung man, en av de många ensamkommande flyktingbarnen som har kommit till Norge. Han bar på många smärtsamma upplevelser och trauman, och en historia av avbrutna åtgärder och aktiviteter. Han var alltid artig och öppen, och bra på att tala för sig. Han var lätt att tycka om, och alla som träffade honom möttes av ett leende. Trots smärtsamma upplevelser som ingen i så ung ålder borde behöva gå igenom, var han resursstark och mycket kreativ. Musik var hans tillflyktsort. Samtidigt användes även droger som ett sätt att fly från de smärtsamma minnena och som självmedicinering för ångesten.

Vi hade många samtal om intressen och framtidsdrömmar, och han var angelägen om att få ett arbete för att kunna försörja sitt barn. Vi hade kontakt med många arbetsgivare, och han fick prova på olika arbetsplatser. Tyvärr var det ofta ett steg framåt och två steg tillbaka. Han hade svårt att hålla tider, drogerna tog mycket plats och musiken blev ofta prioritet nummer ett. Drömmen om att leva på musiken var stark. Vi hade många samtal om hur bra det är att ha musiken som en fristad, men att man också behöver en stabil inkomst medan man arbetar mot sin dröm. Ändå hade han svårt att hitta motivation i de jobb vi försökte med.

Efter en stund valde jag att ändra min tillvägagångssätt något, som vanligtvis tenderar att luta mot A4-jobb som man tror är uppnåeliga om man inte har utbildning eller arbetslivserfarenhet. Jag tog kontakt med ett företag inom underhållningsbranschen och bad om ett möte. I samförstånd med användaren delade jag hans historia med arbetsgivaren och frågade om det fanns möjlighet att få en praktikplats. Arbetsgivaren kunde inte garantera anställning, men var positiv till att han kunde få komma på ett möte. Vi kom överens om vikten av att vara öppen med arbetsgivaren. Han berättade hur viktig hans intresse var för honom och drömmen om att en dag kunna försörja sig på det. Samtidigt delade han sina utmaningar med missbruk, men önskemålet att vara drogfri. Arbetsgivaren mötte honom med förståelse och förväntningar. Han skulle få flexibilitet i arbetet, börja några dagar i veckan, och kunde meddela om ångesten blev övermäktig en dag och han ville byta dag. Vi kom överens om att han inte skulle använda droger när han skulle arbeta.

Klienten var i praktiken hos företaget i några månader och hade i stor utsträckning en stabil närvaro. Han berättade för mig att det var spännande att vara i en värld han själv såg upp till. Arbetsgivaren var mycket nöjd med hans insats och började tala om konkreta möjligheter till betalt arbete på sikt.

Efter en tid berättade han att även om han trivdes på jobben och var tacksam för möjligheten han hade fått, ville han avsluta praktiken. Han hade bestämt sig för att flytta närmare sin familj. Han var tacksam för att ha blivit bemött med respekt för sina intressen och att hans önskningar om livet blev tagna på allvar. Även om han valde att avsluta praktiken, fick han en annan anställning efter några månader och blev självständig och försörjde sig själv. Jag tror att praktiken på företaget handlade lika mycket om att han kände sig sedd, hörd och erkänd för sina styrkor, både av mig som handledare och arbetsgivaren. Detta ledde till en ökad självförtroende och självkänsla, och till slut till att han tog ett självständigt beslut om vad som var viktigt för han, nämligen att bo och arbeta närmare sin familj.

Källa: Handledare, Norge